speaker-info

Eva Kindlundh

Eva Kindlundh jobbar som sälj -och projektledare på Warpin Media, ett företag som fokuserar på lösningar inom VR (virtual reality), AR (augmented reality) och MR (mixed reality). Eva träffar många företag för att tillsammans diskutera hur de olika teknikerna kan hjälpa dem i deras arbete samt håller föredrag  inför större grupper och på olika event. Att träffa företag, analysera behov och löpande få nya erfarenheter under projekt skapar en dynamisk position i en bransch som utvecklas och förändras i snabb takt.

Hon har en bakgrund inom många olika industrier, såsom IT, live entertainment och resebranschen, men passionen och intresset ligger inom tech och framförallt i utvecklingen av och möjligheterna kring immersiv teknik.

My Sessions

VR och MR i verkligheten – så kan du applicera tekniken på din verksamhet

Keynote Room

Immersive tech kan användas inom en mängd olika områden och branscher. Warpin Media berättar om spännande case där man tillsammans med olika företag såsom Trygga Barnen, Älvsbyhus, KRY och H&M har använt sig av VR och AR/MR för att skapa nya affärsmöjligheter.

AR VR
READ MORE